‘H’ oraz ‘I’ na słownikowej mapie giełdowej

Wybór odpowiednich działań oraz podjęcie odpowiednich kroków jest wyjątkowo istotny, jeżeli chodzi o inwestowanie naszych pieniędzy. Jeżeli więc nie chcemy ich stracić, a liczymy na sprawny zysk przy dość niewielkim ryzyku, warto, abyśmy dowiedzieli się nieco więcej na temat rynku, w który chcemy zainwestować. Podobnie jest z samą giełdą, dlatego to od niej powinniśmy zacząć.

Hossa

Okres długotrwałego i stabilnego wzrostu cen papierów wartościowych oraz pozytywnej koniunktury inwestycyjnej. Jest to doskonały czas dla inwestorów, którzy zyskują z każdym dniem, co sprawia, że ich kapitały mnożą się dzięki dobrze zainwestowanym pieniądzom.

Instrumenty finansowe

Są to wszelkiego rodzaju akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje i wiele innych, które są emitowane przez emitenta, przechowywane przez depozytariusza i znajdują się w obrocie. To właśnie w nie możemy bezpośrednio zainwestować pomnażając nasz kapitał. Należy jednak najpierw skorzystać z analizy rynkowej, by zdecydować się na coś, co przyniesie nam zyski.

Instrument bazowy / instrument pochodny

Wymienione przed chwilą instrumenty finansowe są instrumentami bazowymi. To właśnie one same są kształtowane w trakcie obrotu. Natomiast instrumenty pochodne nie mogą samodzielnie kształtować swojej wartości i są zależne od instrumentów bazowych.

Inwestor

Jest to każda osoba prawna, fizyczna bądź instytucja, która zawiera umowy finansowe i realizuje daną inwestycję – samodzielnie lub poprzez dom maklerski – na giełdzie. Jest to postać wyjątkowo ważna w kontekście całej giełdowej gry, gdyż to inwestorzy dbają o płynność finansową oraz gwarantują hossę.