Historia strefy Euro – przełom

Strefa Euro oficjalnie narodziła się dopiero z początkiem nowego stulecia, jednak najważniejsze kroki podjęto w ostatniej dekadzie wieku XX, kiedy to, od traktatu w Maastricht, Europa prężnie rozwijała się pod flagą Unii Europejskiej. Oto faza tuż przed wprowadzeniem jednolitej waluty.

Ostatnia dekada XX wieku

Lata dziewięćdziesiąte to wielkie przemiany polityczne i gospodarcze w Europie, głównie wschodniej. W tym czasie Europa Zachodnia podpisywała umowę powołującą do życia Unię Europejską. W raz z nią, założono także powołanie do życia jednolitej waluty, a przygotowanie do jej przyjęcia gruntownie i dokładnie opisano. Wdrożono wolny rynek wewnątrz Wspólnoty, powołano Europejski Bank Centralny oraz stworzono dogodne warunki wymiany walutowej pomiędzy starymi walutami a nowym Euro. Okres przygotowawczy zakończył się w 1999 roku, kiedy pierwsze kraje zdecydowały się przyjąć nową walutę i wprowadzać ją, równolegle wycofując starą, w pierwszych latach nowego millenium.

Lata 1999 – 2002

Krótki, ale bardzo treściwy okres, który zakończył tworzenie się jednolitej polityki monetarnej i stworzył oficjalnie strefę Euro, jaką znamy dziś. Pierwsze kraje wycofały swoją walutę całkowicie 1 stycznia 2002 roku. Były to Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz Włochy.

Tak oto w 2002 roku oficjalnie powołana została strefa Euro, która do dziś powiększyła swe szeregi i rozwija się coraz prężniej z roku na rok. Lata dziewięćdziesiąte były zatem dla niej kluczowe i nieodzowne, aby mogła jeszcze lepiej związać ze sobą narody Europy.