Strach przed inwestowaniem

Badania statystyczne dowodzą, iż zaledwie 5% Polaków skusi się na inwestycję w fundusze o ile zysk gwarantowany wyniesie nie mniej niż 10%. Cała reszta boi się utraty swych oszczędności, dlatego pieniądze – nawet te ogromne woli przetrzymywać w bankach. W opinii ekspertów przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak świadomości oraz ufności związanych z bezpieczeństwem naszych zasobów oraz możliwościami jakie niesie ze sobą współczesny rynek kapitałowy. Strach przed inwestowaniem może mieć również wiele innych przyczyn, a my postaramy się je odkryć w pierwszej części artykułu pt. Strach przed inwestowaniem. Zapraszamy do lektury!

Konserwatywny profil inwestycyjnego ryzyka

coins

Zdaje się – Winston Churchill zwykł mawiać, iż kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Porzekadło to nie sprawdza się w przypadku polskiego profilu inwestycyjnego ryzyka, który pozostaje nader konserwatywny w stosunku do krajów zachodnich – wysoce rozwiniętych. Ubiegłoroczne badania statystyczne potwierdziły, iż zdecydowana większość, bo 9/10 respondentów trzyma swe oszczędności na lokatach bankowych. Co ciekawe oferty bankowe z których korzystają statystyczni Polacy sprzyjają lokowaniu w produkty o krótkim terminie zapadalności. O ile decyzja ta jest przemyślana o tyle trudno mieć do kogoś pretensje, bowiem może okazać się, że jest to jeden z elementów strategii inwestycyjnej o której pojęcia nie mamy. Niestety – w praktyce dla większości nie ma znaczenia, czy pieniądze przetrzymywane są na lokacie, czy też tradycyjnym rachunku oszczędnościowym. Okazuje się zatem, że znaczenie zysku dla respondentów ma znaczenie wtórne – liczy się przede wszystkim odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Co sądzi ekspert?

pocket

Oto, co powiedział nam Piotr Wierzbowski.
„Pojęcie bezpieczeństwa w bankowości jest odmienne od definicji jaka istnieje dla respondentów. W ich mniemaniu bezpieczeństwo jest rozumiane bardzo wąsko – jako ochrona przed utratą posiadanych środków. Problem w tym, że ich zamrażanie odbywa się kosztem strat w zyskach potencjalnych i tu spotykamy się z błędem logicznym, ponieważ blisko 70% ankietowanych uważa, że zamrażanie środków na kontach bankowych nie jest opłacalne. Więc gdzie tu do licha konsekwencja?…”
W skrócie można zatem rzec, że samemu sobie zaprzeczamy, a pieniążki wciąż wartkim potokiem spływają na bankowe konta nabijając kabzy zachodnim konsorcjom. Dla nich Polska jest ziemią obiecaną i podstawowym źródłem dochodów o czym świadczy ogromna ilość oddziałów.
W kolejnej części artykułu postaramy się rozwikłać nader polski kazus o gołębiu na dachu i wróblu w garści odnosząc się do innych ciekawych statystyk związanych ze strachem przed inwestowaniem. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy boimy się inwestowania, a może samego zysku? Benjamin Franklin mawiał, że ktoś kto przecenia bezpieczeństwo względem wolności nie zasługuje ani na jedno, ani na drugie. Jak ta fraza ma się do inwestowania? Odpowiedź w drugiej części artykułu.

Więcej na temat inwestowania dowiemy się na:
http://comparic.pl/category/edukacja/analiza-techniczna/
http://comparic.pl/category/edukacja/podstawy-inwestowania/