Waluty przed euro – kraje, które przystąpiły do strefy po 2001 roku

Jeśli przeglądamy jak wyglądał świat przed euro, to musimy odnieść się także do tej najnowszej historii. W niej możemy dostrzec między innymi takie państwa jak Polska czy Węgry, które formalnie powinny przyjąć tę walutę, ale jednak wciąż tego nie wykonały. Jeśli więc chodzi o najnowszą historię waluty euro, to musimy przegląd starych czasów i walut zacząć od najnowszego nabytku – Litwy.

Litwa

Ten bałtycki kraj przyjął odważnie euro jako ostatni, w 2015 roku. Po sukcesie Łotwy oraz Słowacji Litwini poszli tym samym śladem. Ich poprzednią walutą był litewski lit, który dzielił się na 100 centów. Jedno euro w dniu akcesji kosztowało 3,4 litów.

Łotwa

Skoro słowo się rzekło, należy powiedzieć co nieco o Łotyszach. Ten kraj przyjął Euro jako drugi z państw bałtyckich i zrobił to w 2014 roku, a więc rok przed Litwą. Jak na to zareagowała gospodarka? Całkiem skutecznie i stabilnie, dzięki czemu dość suchą stopą Łotwa przechodzi przez kolejne zawirowania polityczne w regionie. Przed 1 stycznia 2014 roku na Łotwie mogliśmy płacić łatem, którego część setna to santim. W momencie przystąpienia do strefy jedno euro wynosiło 0,7 łatów.

Więcej na temat euro.

https://comparic.pl/kurs-euro-notowania-online-comparic/
https://comparic.pl/category/analizy/major/eurusd-major/

kasa

Estonia

Zakończmy przegląd państw bałtyckich i przyjrzyjmy się teoretycznie najlepiej rozwijającej się gospodarce tego regionu. Mowa o Estonii, która euro przyjęła już w 2011 roku. 1 stycznia tego roku pożegnano się z koroną estońską, której setna część to sent. Jedno euro miało wówczas wartość 15,5 korony.

Słowacja

Idąc chronologicznie możemy przystąpić do słowiańskiej Słowacji. W odróżnieniu od Czechów kraj ten przystąpił do eurolandu już w 2009 roku i gospodarka wydaje się dobrze przyjmować ten stan rzeczy. Słowacy mieli wówczas koronę słowacką, która dzieliła się na sto halerzy. Wartość jednego euro określano na 30 koron.

Malta oraz Cypr

Kraje wyspiarskie, które jako drugie z kolei przystąpiły do strefy euro po 2002 roku. Stało się to w 2008 roku. Malta dysponowała wówczas, tj. 1 stycznia tegoż roku, maltańską lirą, której setną część stanowiły centy. Cypr dysponował z kolei frankiem cypryjskim, który dzielił się naturalnie także na sto centów. Wartość euro w przeliczeniu na liry maltańskie wynosił wówczas 0,4, natomiast jeśli chodzi o wartość jednego euro w odniesieniu do cypryjskiego franka to była niewiele większa i wynosiła 0,5 funta.

euro

Słowenia

Pierwszym krajem, który przetarł szlak była Słowenia. To ona jako pierwsza spełniła marzenia i wymagania odnoszące się do strefy euro. W 2007 roku zamieniła więc słoweński tolar, dzielący się na 100 stotinów, na nowoczesne euro. Zyskała na tym, choć w momencie aneksji jedno euro wyceniano na aż 239 tolarów.

Kraje, które jako kolejne przystępowały do strefy euro miały z jednej strony trudniej, gdyż musiały dostosować się do panującej sytuacji, a z drugiej jednak prościej, gdyż nie potrzebowały stabilizacji nowej waluty oraz miały pomoc już w niej funkcjonujących. Niewątpliwie jednak strefa euro się powiększy i prędzej czy później kolejne kraje do niej wstąpią co ułatwi nie tylko integrację, ale także podróżowanie po Europie.